Thông tin thành viên

69730.jpg";i:1;i:150;i:2;i:178;}}-photo
Họ và tên Chu Anh Tuấn
Giới tính Nam
Website https://anhtuan77.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Số 1 Nghĩa Hành
Quận/huyện Huyện Nghĩa Hành
Tỉnh/thành Quảng Ngãi
Chuyên môn Hóa học
Giới thiệu Hiện đang công tác tại THPT Số 1 Nghĩa Hành - Tỉnh Quảng Ngãi
Xác thực bởi Trương Trung Việt, Ngô Văn Chinh
Đã đưa lên 141 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2034 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 11 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 119672 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này